Betongoverflater

Beskyttelse av betong

Vi tilbyr en tilsvarende funksjonell overflatebeskyttelse for mange mineralunderlag. For å gjøre dette bruker vi produkter fra vårt sortiment som har spesifikke egenskaper. Målet forblir alltid det samme: å permanent beskytte overflatene mot oljebaserte eller vannbaserte forurensninger, samtidig som utseendet på byggematerialet ikke endres. 

Overflateprodukt

Ut fra type overflate tilpasser vi hvilken type impregneres som er best egnet. For eksempel er det svært viktig å avgjøre om en hard, glatt, bare litt porøs stein eller en «myk», svært porøs og veldig absorberende stein som skal behandles.

Uansett hvilket overflateprodukt som påføres, er det preget av gode egenskaper. Flere av våre impregneringer oppfyller kravene i EN 1504-2.

Behandlingene kan brukes på vertikale overflater, men også på horisontale underlag som gulv og trapper. Bildet til venstre viser en betongtrapp som er utendørs ved kysten. 

Noen av egenskapene: 

 • Oleofob og hydrofob
 • Visuelt ikke synlig
 • Selektivt skreddersydd for å passe til substratets natur
 • Endrer ikke vanndampdiffusjonsegenskapene til substratet
 • Tåler mekaniske belastninger
 • Våre graffiti- og smussbeskyttelsesprodukter er basert på polysakkaridteknologi og følger det som kalles en offerlagsprosess. Når graffitien fjernes, fjernes også omtrent 0,03 mm av den ultratynne beskyttelsesfilmen sammen med graffitien, ved hjelp av varmt vann under litt trykk.
 • Fullstendig reversibel
 • Usynlig
 • Miljøvennlig – helt ufarlig for mennesker, dyr og miljø
 • Helt gjennomtrengelig for vanndamp
 • Egnet for: naturstein og kunstig stein, betong og ikke-absorberende substrater
 • RAL-GZ 841/2 og BAST-godkjent graffitibeskyttelsessystem
 • Fjerning av graffiti uten bruk av kjemikalier
 • Anbefales for bevaring av historiske bygninger i mange europeiske land
 • Anvendt over 8 millioner m2 av bygningsflater til dags dato
 • Testet grundig av anerkjente institutte

ProtectGuard HD

ProtectGuard HD – bærekraftig beskyttelse mot graffiti som ikke er filmdannende. Impregneringen med høy ytelse brukes bare på mineralsubstrater. Dens silangrupper binder seg permanent til substratet uten å danne lag av film i prosessen.

 1. Usynlig beskyttelse av bygninger
 2. Spesielt egnet for tette, litt porøse substrater
 3. Endrer ikke vanndampdiffusjonsegenskapene til substratet
 4. Tåler mekaniske belastninger
 5. Er et såkalt «permanent anti-graffiti beskyttelsessystem»: graffitien fjernes ved hjelp av kjemiske rengjøringsmidler uten å påvirke beskyttelsen
 6. Testet grundig av anerkjente institutter
Protect-Guard-HD