Trappetrinn med universell utforming

Legging av luminanskontrast

Hva er luminanskontrast?

For at alle skal kunne gå trygt i offentlig rom er det stilt krav til hvordan de skal utformes. 

Luminanskontrast betyr enkelt forklart at noe er tydelig å oppfatte og at vi forstår hva det betyr.

Det er på grunn av kontrastene vi er i stand til å fokusere, skille objekter fra hverandre, oppfatte dybdeavstand, oppfatte bevegelse osv.

En helt vilkårlig stripe eller symbol gir ikke automatisk mening for oss. Derfor er det krav til hvordan luminanstriper i offentlig miljø skal utformes. Det er det som kalles universell utforming.

Her freser vi vekk betongen helt ytterst på trinnet for så å legge en luminanskontrast i sort.

Fresing av betong trapp
Fresing av betong trapp

Hvorfor trenger vi kontraster?

Synet blir betydelig svekket gjennom livet selv for et friskt øye. En 80 år gammel person må ha nesten 5 ganger så mye lys som en 20-åring for å kompensere for svekket lys til øyelinsen.

Kontrast betyr ‘‘motsetning’’,

det vil si noe som avviker fra noe annet eller noe
vi kan skjelne fra hverandre.

Endringene i øyet fører også til at terskelen for å oppfatte farger endres med alderen.  Derfor er særlig eldre i faresonen, og fall ned trapper  kan gi svært alvorlige skader. Mange svaksynte opplever de samme synsmessige utfordringene som ellers kommer med stigende alder.

Det er forfor helt avgjørende at det velges riktige løsninger som ivaretar kravene til universell utforming.

– kilde Norges Blindeforbund

Luminanskontrast lagt i trapp
Luminanskontrast lagt i trapp

Luminansen er altså ikke knyttet opp mot farger. I lysteknisk sammenheng er det ofte kontrastene mellom ulik grad av luminanser vi snakker om, og denne kaller vi for luminanskontrast.

Vi er vant med at vår omverden har farger, men farger er først og fremst viktig som kode for å gjenkjenne. Farger betyr svært lite for vår evne til å fokusere eller for dybdesynet som
vi er så avhengig av. Derfor er det viktigere med kontrast enn sterke farger.

Aktuelt

Det blåser vi i

Dette svømmebassenget skal rehabiliteres og få et helt nytt visuelt uttrykk. Det sitter igjen rester fra den forrige membranen og flisene og det må fjernes.

Les videre »

Fra vår blogg

Aktuelt

Det blåser vi i

Dette svømmebassenget skal rehabiliteres og få et helt nytt visuelt uttrykk. Det sitter igjen rester fra den forrige membranen og flisene og det må fjernes.

Les videre »